• بلوار فرحزادی-خيابان حافظی غربی-پلاك ٤٨
  • info@rbc.ir
  • ٠٢١٢٧۶٣١٠٠٠

  • 02127631125

کارگزاری رضوی اعضاء هیئت مدیره

علیرضا نجف پور کردی

رئیس هیات مدیره

نماینده آستان قدس رضوی

نیما ملایی

عضو هیات مدیره

نماینده سازمان اقتصادی رضوی

یوسف پاشانژاد

نائب رییس و مدیر عامل

نماینده شرکت نان قدس رضوی