راهنمای فروش سهام عدالت

شروع

ورود کاربر به سامانه سهام عدالت

se-razavi.rayanbroker.ir


نکات در خصوص سهام عدالت


* ممکن است شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار مسدود باشد و کارگزاری نتواند وجه را به حساب سهامدار واریز کند.

* فروش سهام عدالت منتظر اعلام روزانه ناظر بازار در خصوص فروش می باشد، که ممکن است در روزهایی کارگزاری مجاز به فروش نباشد.

* مکن است در زمان آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم، شماره همراه سهامدار به نام خود سهامدار نباشد و در زمان فروش خطا رخ دهد.

* برای پاسخ به سوالات خود در مورد سهام عدالت با شماره 09122350348 تماس بگیرید.