شرکت کارگزاری رضوی

اختصاص اعتبار معاملاتی به مشتریان

یکی از خدماتی که برای سرمایه گذاران بورس بسیار اهمیت دارد، دریافت اعتبار از کارگزاری برای خرید و فروش سهام است. اعتبار معاملاتی بورسی سرمایه‌ای است که کارگزاری موقتا در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ نوعی ابزار مالی یا وام که پس از امضای یک قرارداد، به حساب معاملاتی مشتری واریز می‌شود و می‌تواند با آن در بازار بورس اوراق بهادار خرید و فروش کند. اعتبار معاملاتی سررسید مشخصی دارد و در تاریخ تعیین‌شده، مشتری باید نقدینگی مورد نیاز را (یا از طریق فروش یا واریز الکترونیکی و یا حسابی) تهیه و اعتباری که از کارگزاری دریافت کرده است، را تسویه نماید.. جزئیات مربوط به دریافت اعتبار در کارگزاری‌های بورسی مختلف با هم متفاوت است اما همه از دستور‌العمل و ابلاغیه های روز سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی می‌کنند.

در زمان اخذ اعتبار باید به این نکته توجه داشت که اعتبار می تواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند، در صورت مساعد بودن شرایط بازار و استفاده از اعتبار می توان سود بیشتری کسب کرد، بالعکس این شرایط نیز می تواند اتفاق بیفتد، در شرایط نامساعد بازار استفاده از اعتبار می تواند ضرر مشتری را افزایش دهد، هنگام اخذ اعتبار این موارد نیز باید مد نظر قرار گیرد و عواقب آن در صورت عدم آگاهی و عدم شناخت کافی مشتری از شرایط بازار می تواند جبران ناپذیر باشد.

ثبت نام غیرحضوری