کارگزاری رضوی

شرکت کارگزاری رضوی

ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری کارگزاری

تنها در چند دقیقه و به سادگی در کارگزاری رضوی ثبت نام کنید.

کارگزاری رضوی به منظور ایجاد حق انتخاب برای مشتریان گرامی در زمینه استفاده از پنل‌های معاملاتی متفاوت، امکان دسترسی به هردو برنامه رایان هم افزا و تدبیر پرداز را برای مشتریان محیا کرده است؛ فضاهای معاملاتی متنوعی در این دو سامانه برای مشتریان ایجاد شده است.

رایان هم افزا تدبیر پرداز راهنمای سامانه‌های معاملاتی رایان و تدبیر

افتتاح حساب غیرحضوری