شعب کارگزاری رضوی

شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
دفترمرکزی شهرك غرب - بلوار فرحزادی - خيابان حافظی غربی - پلاك ٤٨ - طبقه اول - واحد ١ ، ٣ ٢٧۶٣١٠٠٠-٠٢١ ١-٢٧۶٣١۴٠٠-٠٢١ ١٤۶۸٩٩۴٩۸۵-١٤۶۸٩٩۵۱۱۳
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
مشهد بلوار سجاد - خیابان بزرگمهر شمالی دوم - پلاک ٣٨ - ساختمان شمس - طبقه ۴ ٢-٣٧۶۵٠٩٠١-٠۵١ ٣٧۶۵٠٩٠٣-٠۵١ ٩١٨٧٨١٣٨۶٣
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
شعبه قم قم- خيابان نوزده دی- نبش كوچه ۳۱ - ساختمان آقايی - طبقه سوم - واحد ۵ ۰۲۵-۳۷۷۲۰۰۴۷ ، ۰۲۵-۳۷۷۱۴۶۹۶ ۳۷۷۱۴۵۹۵-٠٢۵ ٣٧١۴٧۵٣٧٧٨
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
شعبه کیش جزیره کیش- میدان امیرکبیر- مرکز مالی کیش ۴۴۵۳۵۸۳-٠۷۶۴ ۴۴۲۳۴۹۹-٠۷۶۴ ٧٩۴١٧۶٣٣٧۵
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
تبریز تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان پست مرکزی - تالار بورس تبریز - طبقه دوم ۰۴۱-۳۵۴۲۷۶۵۳ ، ۰۴۱-۳۵۴۲۷۷۴۹ ۳۵۴۲۷۶۲۷-٠۴١ ۵١٣٨۶٧۵٩۶۹
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
اصفهان اصفهان - خيابان چهار باغ بالا - مجتمع تجاری اداری کوثر - فاز دو - طبقه دوم - واحد ۴۲۸ ۰۳۱-۳۶۲۰۵۰۲۴ ۳۶۲۰۵۰۲۵-٠٣١ ۱۴۷۶۶۵۶۷۶۳
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
اردبیل اردبیل - خیابان دانش - جنب بانک توسعه تعاون - ساختمان عرشیا - طبقه سوم - واحد ۵ - پلاک ۱۲۵ ۰۴۵-۳۳۴۴۵۶۵۷ ۰۴۵-۳۳۴۴۵۶۵۸ ۵۶١۴٧٩٣۵۴٧
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
بیرجند خيابان شهید منتظری - سه راه اسدی - تالار منطقه ای بورس خراسان جنوبی - طبقه همکف ۰۵۶-۳۲۲۱۱۹۳۸ ۰۵۶-۳۲۲۱۰۲۲۵ ٩٧١۴۶٧٣۴٩٣
شعبه آدرس تلفن فکس کدپستی
کرج بلوار دانش آموز- نرسیده به میدان مادر- جنب داروخانه شبانه روزی پاییز- ساختمان پردیس -تالار بورس کرج ۰۲۶-۳۲۷۵۶۸۶۰ ۰۲۶-۳۲۷۷۵۶۳۹ ٣١٣٣۶١۴۵۶٣
شعبه آدرس تلفن کدپستی
مبارکه اصفهان – مبارکه - خیابان شهید نیک بخت - بلوار ولایت – ساختمان اصناف ۰۳۱-۵۲۴۲۰۲۱۰ ۸۴۸۱۶۷۵۵۹۱