گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش بازار:
شاخص بورس امروز با 3804 واحد افزایش به عدد 818.470 واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افزایش 7811 واحدی به 71..18 واحد رسید. افزایش 0.7 درصدی شاخص هم وزن و افزایش 4.7 درصدی شاخص کل می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که شرکت های کوچک بیشتر مورد استقبال قرار داشته اند.
​شاخص فرابورس با افزایش 41 واحدی به عدد3747 رسید. بیشترین حجم معامالت فرابورس متعلق به چکاپا و بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص نیز توسط ذوب رقم خورد.


دانلود فایل 384 کیلو بایت