گزارش بازار 12 آذرماه

گزارش بازار 12 آذرماه

گزارش بازار:
بازار امروز به دلیل عرضه شدید دیروز در اکثر نمادها با قیمت منفی کار خود را آغاز کرد. درادامه با کاهش عرضه ها نمادها با افزایش قیمت و سبز شدن مواجه شدن. در پایان بازار شاخص کل با 619 واحد افزایش به عدد 320 هزار واحد رسید و توانست روند صعودی خود را ادامه دهد.
فرابورس نیز مانند بورس در ابتدای روز با قیمت منفی در ابتدای روز کار خود را آغاز نمود ولی در ادامه با 6 واحد افزایش در 4116 واحد به کار خو پایان داد.

 

دانلود فایل 423 کیلو بایت