کارگزاری رضوی

نگاهی به مفهوم ریسک مساعد و نامساعد

ریسک در لغت به معنای خطر کردن و خطرپذیری است و در اصطلاح مالی، نوسانات بازدهی مورد انتظار است. مثلا می‌گوییم ریسک سهام از ریسک سپرده بانکی یا اوراق مشارکت دولتی بسیار بالاتر است؛ زیرا سپرده بانکی و اوراق مشارکت دولتی در یک شرایط عادی بازدهی مشخص حدود ۱۸درصد دارند، ولی سهام در یک دوره مالی بازدهی خیلی بیشتر از ۱۸درصد و در دوره مالی دیگر می‌تواند بازدهی کمتری از آن داشته باشد.

ریسک انحراف پیش‌بینی است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد که انحراف مثبت ریسک مساعد و انحراف منفی ریسک نامساعد تعریف می‌شود.

ریسک نامساعد               ریسک مساعد

مثلا تغییرات تعرفه واردات خودرو خارجی برای اقتصاد شرکت‌های خودروساز داخلی یک ریسک محسوب می‌شود.

 

افزایش تعرفه
 
ریسک مساعد
کاهش تعرفه
 
ریسک نامساعد

 

معمولاً ریسک و بازده رابطه مستقیم دارند:

پذیرش ریسک بالاتر
 
انتظار بازدهی بالاتر
عدم پذیرش ریسک بالاتر
 
عدم انتظار بازدهی بالاتر

بازده پاداش ریسک است؛ اگر بازدهی بالایی می‌خواهیم باید تحمل ریسک بیشتر را داشته باشیم:

ریسک سپرده و اوراق مشارکت، پایین‌تراست
 
بازدهی کمتر(20 تا 22 درصد سالانه)
ریسک و نوسان بازار سهام، بالاتر است
 
بازدهی بالاتر(بیش از 100 درصد در برخی سال‌ها

ثبت نام غیرحضوری