سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، مدیریت سرمایه خود را به افراد متخصص و با تجربه در این حوزه می سپارید. این افراد با بررسی مداوم شرایط بازار در تلاش هستند که سریعترین و بهینه ترین تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ نمایند و عموماً در ازای ارائه این خدمات، کارمزد دریافت می گردد. در حال حاضر دو روش رسمی “سبدگردانی اختصاصی” و “صندوق سرمایه‌گذاری مشترک” جهت مدیریت سرمایه‌گذاری دربورس اوراق بهادار وجود دارد.