آنالیست دی

آنالیست دی

آنالیست دی (Analyst day) یک جلسه سالیانه است که توسط شرکت‌ها با تحلیل‌گران برگزار می‌شود و در این جلسه مدیران شرکت، اطلاعاتی در زمینه موارد اجرایی در شرکت و آینده آن ارائه می‌کنند.
همچنین مدیران می‌توانند به سوالات تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران حاضر در جلسه پاسخ دهند.

این اقدام به روشن‌تر شدن صورت‌های مالی و فضای کسب و کار شرکت برای جامعه سرمایه گذاری کمک خواهد کرد. این راهی است که دنیا برای افزایش شفافیت در بازار اوراق بهادار می‌پیماید و این جلسات طی سالهای اخیر در بسیاری از بورس‌های دنیا الزامی شده است.

برخی از شرکت‌های بزرگ دنیا این جلسات را با استفاده از وب‌کست و پادکست برگزار می‌کنند تا طیف بزرگی از افراد در سرتاسر دنیا بتوانند در این جلسات بصورت مجازی حضور داشته باشند.
تشکیل آنالیست دی که به آنالیست میتینگ (Analyst Meeting) هم شناخته می‌شود فقط یکی از کار‌هایی است که شرکت‌ها برای افزایش شفافیت عملکرد خود انجام می‌دهند. گزارشات سالیانه شرکت‌ها یکی دیگر از روش‌‎هایی است که شرکت‌های سهامی عام ارتباط‌شان را با سهامداران حفظ می‌کنند.