معاملات اجتماعی

معاملات اجتماعی

انسان موجودی اجتماعی است و این خصلت او ایجاب می‌کند که حوائج خویش را توسط همنوعانش برطرف نماید. به این دلیل، روابط اجتماعی بین افراد شکل می‌گیرد و مناسبات بین انسان ها قوام می یابد. داد و ستد اجتماعی شیوه‌ای نوین برای دسترسی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی است که با منطق "برتری خرد جمعی بر دانش فردی" بنیان نهاده شده است.

معاملات اجتماعی یا همان Social Trading (سوشال تریدینگ) از سال ۲۰۰۶ در بازارهای بین الملل مطرح شد و با پیشرفت شبکه های اجتماعی اینترنتی، در انواع بازار های مالی استفاده شد. 

مشاهده، انتخاب و حفاظت سه رکن معاملات اجتماعی است.

معامله گران، معاملات خویش را در قالب دو پلتفرم (آن-به-آن و جور) با جزییات مهندس مالی به نمایش می گذارند.

سرمایه گذاران بر اساس پارامترهای مختلفی همچون: میزان سود، مدت زمان فعالیت، تعداد معاملات و... اقدام  به انتخاب یک یا چند معامله گر می نمایند.

با مشخص نمودن محدودیت تعداد معاملات، میزان ضرر و ... در نگهبان دوبا از سرمایه خود در مواقع بحرانی محافظت می نمایند.