• بلوار فرحزادی-خيابان حافظی غربی-پلاك ٤٨
  • info@rbc.ir
  • ٠٢١٢٧۶٣١٠٠٠

  • 02127631125

صندوق های جسورانه (VC )

صندوق های جسورانه (VC )


صندوق های جسورانه از ایده تا انتهای پروژه منابع مالی را تامین می کنند. صندوق های جسورانه بورسی در قالب یک هلدینگ تشکیل می شوند که زیر مجموعه آن شرکت های دانش بنیان قرار می گیرند. این صندوق ها در ازای سهام با آن شرکت ها شریک می شوند و حتی در نحوه حساب و کتاب ها و نقل و انتقال پول نیز نقش مهمی دارد.
کمترین سرمایه قابل قبول برای صندوق ها 10میلیارد تومان (معادل یکصد میلیارد ریال) است. صندوق می تواند برای تامین سهام خود پذیره نویسی عمومی کند، اما حداقل یک میلیارد تومان (معادل 10میلیارد ریال) باید توسط موسسین تامین شود
صدور واحدهای سرمایه گذاری با دریافت سهم قابل تادیه از قیمت اسمی واحدها صورت می پذیرد، قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون تومان (معادل 10میلیون ریال) است که در طول دوره سرمایه گذاری و پیرو فراخوان های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده براساس امیدنامه پرداخت شود
 
متقاضی سرمایه گذاری در صندوق باید به اظهار خود دارای اهلیت مالی لازم برای سرمایه گذاری در صندوق باشد، هر یک از موسسان صندوق باید در تمام طول مدت صندوق حداقل ۱۰ درصد واحدها و مدیر صندوق در طول زمان مدیریت خود باید حداقل یک درصد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد. ماهیت صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به شکلی است که سرمایه گذاران نباید انتظار بازگشت کوتاه مدت و نقدشوندگی بالا داشته باشند، بنابراین امکان معاملات مستمر واحدهای سرمایه گذاری وجود ندارد ولی نقل وانتقال واحدهای سرمایه گذاری در طول فعالیت صندوق صرفا از روش مذاکره در بورس یا خارج از بورس امکان پذیر است.