• بلوار فرحزادی-خيابان حافظی غربی-پلاك ٤٨
  • info@rbc.ir
  • ٠٢١٢٧۶٣١٠٠٠

  • 02127631125

اوراق تبعی

اوراق تبعی

 اوراق تبعی

 
 بيمه كردن سهام یا باصطلاح اوراق اختيار فروش تبعي، به اين معني است كه در اين ابزار نوسانات و زيان سهام بيمه مي‌شود. يعني سهامدار عمده اوراق را مي فروشد و كسي كه اين اوراق را خريداري مي‌كند، در صورت پايين‌تر آمدن قيمت سهم، ‌زيان آن جبران مي‌شود. مفهوم و در واقع كاركرد طرح بيمه سهام یا «اوراق اختيار فروش تبعي» در ایران اين است كه سهامدار عمده يا همان ناشر اوراق مزبور تضمين مي‌كند كه سهم N توماني شركت را در سررسيدي مشخص N تومان به علاوه 20 درصد از سهامدار جزء خريداري كند. در واقع در اين طرح سهام براساس نرخ بازده بدون ريسك 20 درصدي با كف قيمتي تعيين شده توسط سهامدار عمده مواجه مي‌شود، حال آنكه سقف قيمت آن محدوديتي ندارد. بر همين مبنا ناشر اوراق اختيار فروش تبعي که سهامدار عمده می باشد ، بازده مثبت 20 درصدي در سررسيد مشخص براي سهامداران حقيقي و جز را تضمين مي‌كنند. به زباني ساده و در يك جمله مي‌توان گفت كه اوراق اختيار فروش تبعي سهام، آپشني است كه پشتوانه آن خود سهم است و ريسك خريداري سهام را بر مبناي اوراق فاقد ريسك تضمين مي‌كند.