جزئیات خبر

اخبار

پوشش ریسک (هجينگ)


منظور از هجينگ داشتن يک موقعيت معاملاتي در بازار آتي ها برخلاف موقعيت معامله گر در بازار نقدي است و هدف حضور او در بازار آتي ها کاهش يا محدود نمودن ريسکهايي است که ناشي از تغييرات قيمت بوجود مي آيد.

 

عمل هجينگ يک فرايند دو پايه اي است يعني اينکه:

1) اگر يک هج کننده قصد خريد کالايي را در بازار نقدي به تاريخ آينده داشته باشد او با ورود خود در قرارداد آتي ها ريسک قيمت خريد خود را کاهش داده يا محدود مي نمايد.

2) اگر شخص هج کننده قصد فروش کالايي را در بازار نقدي براي آينده داشته باشد او هم اکنون قرارداد آتي را مي فروشد و در اين هنگام با فروش قراردادآتي ها ريسک قيمت فروش خود را کاهش داده يا محدود نموده است.

هدف از استراتژي بکارگيري هجينگ چيست؟

1) جلوگيري و مصونيت در مقابل رشد هزينه مواد اوليه

2) جايگزين نمودن موجودي انبار با قيمت کمتر

3) حمايت از فروش محصولات توليدي بدون پشتوانه در آينده

لذا عمل هجينگ به منظور ايستادن و مقاومت در برابر افزايش قيمت در بازار نقدي يک کالايي که اخيراً به يک قيمت مشخصي فروخته شده ولي هنوز مانند آن کالا خريداري نشده است. فروش يک کالا به صورت قيمت توافقي فعلي بين صادر کنندگان و واردکنندگان و تحويل آن در آينده عملي رايج است. اگر کالايي را هنوز در اختيار نداشته باشيم تحويل آن کالا در آينده بصورت عادي ضمانت اجرايي ندارد. ولي همين عمل مي تواند در بورس اتفاق افتاده و تجار و واسطه ها تعهد رسمي مبني بر تحويل مواد اوليه يا کالاي ساخته شده براي تاريخ آينده با قيمت توافقي امروز را به طرف معامله خود بدهند حتي اگر کالايي را در حال حاضر در اختيار نداشته باشند.

براي مثال کارخانه فولاد مبارکه تصميم به فروش ورق گرم براي تحويل چندماه بعد دارد ولي فعلاً مواد اوليه به اندازه کافي براي توليد ورق گرم ندارد و نيز نمي داند قيمت مواد اوليه براي او در آينده چقدر تمام خواهد شد.

فولاد مبارکه براي اطمينان و رهايي از افزايش قيمت مي تواند به بورس فلزات مراجعه نموده و به ميزاني که نياز دارد قراردادهاي آتي خريداري نموده و قيمت فروش ورق گرم آينده خود را به قيمت مورد نظرش تضمين نمايد. هم اکنون فولاد مبارکه قيمت مواد اوليه را مي داند و با افزودن هزينه هاي توليد و غيره قيمت ورق گرم را مي تواند محاسبه نمايد.

چنانچه فولاد مبارکه بدون خريد قراردادهاي آتي در بورس به دنبال خريد مواد اوليه برود بخاطر افزايش قيمت مواد اوليه آسيب پذير خواهد شد ولي با معامله قرارداد آتي ها به ميزان نياز خود در بورس در واقع اثر افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه هاي خريد را کاهش مي دهد.