جزئیات خبر

اخبار

سهم وای (Y-share)


سهم وای (به انگلیسی Y-share) به آن دسته از سهام در موسسات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گویند که حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری آنها بسیار بالا است.

با وجود سرمایه‌گذاری سنگینی چون سهام وای از طرف سرمایه‌گذار، حق مدیریت پرتفوی و مبلغ ثابت کارمزد معمولا از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود. این سهام معمولا توسط اشخاص حقوقی بزرگ معامله می‌شود.

«سهم وای» یک جایگزین برای سهام موسسات (Institutional Shares) تلقی می‌شود. سهام موسسات یک سهام معمول پیشنهادی به سرمایه‌گذاران حقوقی است.

«سهام وای» ویژگی‌هایی دارند که آنها را مناسب موسسات می‌کند.

بالابودن حداقل سرمایه‌گذاری، یکی از ویژگی‌های بارز «سهام وای» و سایر سهام مخصوص موسسات است. حداقل سرمایه‌گذاری معمولا از 25,000 دلار آغاز می‌شود و می‌تواند مبلغی بالغ بر 5 میلیون دلار نیز باشد.