مشاور عرضه و پذیرش

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و ارتباط با کارشناسان ما از لینک زیر وارد شوید.

ارتباط با ما

مشاور عرضه

مشاور عرضه و پذیرش

مشاور عرضه شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان است که درخصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار، مشاوره ارائه می‌نماید. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند.شرکت کارگزاری رضوی با اخذ مجوز مشاور عرضه از سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات ذیل را ارائه می‌نماید: › بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب

  •   ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
  •   ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی
  •   بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌ها
  •   تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح
  •   تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر
  •   نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار
  •   تهیه گزارش توجیهی
  •   انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار
  •   بازاریابی و فروش اوراق بهادار
  •   تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار