منابع آموزشی کارگزاری رضوی

آئین نامه معاملات شرکت در بورس اوراق بهادار

دانلود فایل

دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار

دانلود فایل

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران

دانلود فایل

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط اکسیر

دانلود فایل

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط

دانلود فایل

راهنمای سرمایه گذاری در بورس

دانلود فایل

ثبت نام غیرحضوری