منابع آموزشی

آئین نامه معاملات شرکت در بورس اوراق بهادار

دانلود

دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار

دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران

دانلود
 

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط اکسیر

دانلود

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط

دانلود

راهنمای سرمایه گذاری در بورس

دانلود