کارگزاری رضوی

خدمات کارگزاری

0

سال سابقه فعالیت

0

شعبه در سراسر کشور

0

مجوز فعالیتی

0

مشتریان کارگزاری
کارگزاری رضوی

مراحل ثبت نام

ما در هر قدم کنار شما هستیم

برای ارائه خدمات به‌روز و قدردانی از وفاداری شما مشتری عزیز، باشگاه مشتریان کارگزاری رضوی راه اندازی شد. شما می‌توانید بر حسب فعالیت معاملاتی خود و سایر خدمات قابل ارائه توسط این شرکت از مزایا آن شامل جوایز نقدی و غیر نقدی، اطلاع رسانی و اشتراک اطلاعات بورسی و ... استفاده نمائید

کارگزاری رضوی

گزارش‌های آماری و تحلیلی

افتتاح حساب غیرحضوری